Δωρεάν, γρήγορη κι ανώνυμη εξέταση για τον HIV και τα Σ.Μ.Ν.

Tags: , , , |

Τα Checkpoints είναι κέντρα πρόληψης για τον HIV, τις Ηπατίτιδες και τα λοιπά Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα. Παρέχουν εξέταση (για τον HIV και τα υπόλοιπα), ανώνυμη (δεν χρειάζεται να δώσεις στοιχεία ή να δείξεις ταυτότητα), δωρεάν (δεν κοστίζει απολύτως τίποτα) και γρήγορη (αποτέλεσμα σε μόλις 1' με τα πλέον σύγχρονα και αξιόπιστα -από πλευρά αποτελέσματος- διαγνωστικά rapid tests). [...]