Αριθμολογία των ερωτικών σχέσεων – τα ιδανικά ταιριάσματα.

Tags: , |

ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Οι αριθμοί σας ,φανερώνουν αν και πόσο  ταιριάζετε… Από τον Μάνο Μηκίδη Αριθμολόγο  –Μαθηματικό , Αναλυτή Ταρώ (*)   Όπως στην Αστρολογία έχουμε την ερωτική συναστρία μεταξύ δυο συντρόφων , έτσι κι στην Αριθμολογία έχουμε την συμβατότητα των αριθμών πεπρωμένων των ατόμων. Η μελέτη των συνδυασμών αυτών ,μας δίνει μια γενική [...]