Πως η γυναίκα έχει περισσότερους οργασμούς και ο άνδρας μεγαλύτερη διάρκεια.