Επικοινωνία

Τρόποι Επικοινωνίας:

  • για συνεδρίες και συμβουλευτική επικοινωνείστε με την dating & sex coach Ειρήνη Χειρδάρη στο [email protected]
  • για τα προϊόντα sexelixis επικοινωνείστε με την παραγωγή στο [email protected]
  • για να διαφημιστείτε στην ιστοσελίδα επικοινωνείστε με το [email protected]