Ερωτική Αριθμολογία

Αριθμολογία Και Σεξ

ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞ Aπό τον Μάνο Μηκίδη Αριθμολόγο – Mαθηματικό , Αναλυτή  Ταρώ (*)   Οι αριθμοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα μας ακόμα και στην… σεξουαλική μας ζωή. Με τη βοήθεια της Αριθμολογίας, μπορούμε να δούμε  πώς  η  εσωτερική επιθυμία – η σεξουαλική ορμή ενός ατόμου μπορεί να εκφραστεί μέσω των αριθμών και τι [...]