Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα (shop.sexelixis.gr) έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ατομική επιχείρηση  “Αλέξανδρος Γαγγάδης – 4design / Εκδόσεις βιβλίων – διαφημιστικά έντυπα” με έδρα στην Αγίας Λαύρας 6, Ηλιούπολη, Αθήνα, ΤΚ. 16345, τηλ.: 210 9966145 και ΑΦΜ: 059395491, ∆ΟΥ Ηλιούπολης. Η Ελληνική Νομοθεσία ρυθμίζει ό,τι σχετίζεται με την χρήση του.

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αναφέρονται κατά την αγορά. Σε περίπτωση ΜΗ αποδοχής οιουδήποτε όρου χρήσης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητώς η χρήση του on-line βιβλιοπωλείου. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Για τη χρήση του on-line βιβλιοπωλείου είναι απαραίτητη η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Προκειμένου να προβείτε σε παραγγελία, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση κτλ. Με την καταχώριση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αποδέχεστε ότι όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας κοινοποιήσεις προς εσάς δύνανται να γίνονται και στη δηλωθείσα ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα (http://shop.sexelixis.gr) δεσμεύεται ότι δεν θα πωλήσει, μεταβιβάσει ή κοινοποιήσει με οιοδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξει, με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

ΑΓΟΡΑ
Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος. Η παραγγελία θα αρχειοθετείται. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποστέλλεται στο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα που θα πιστοποιεί την παραλαβή της παραγγελίας. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρακολουθεί με συνέπεια τους χρόνους παράδοσης των παραγγελιών, εξαιρούνται περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η παραγγελία θα εκτελείται αμέσως μετά την λήξη της αιτίας που δημιούργησε την καθυστέρηση με την σύμφωνη γνώμη του πελάτη. Καθυστέρηση εκτέλεσης παραγγελίας ή η μη εκτέλεση παραγγελίας για αποδεδειγμένους λόγους δεν δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης, προ της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την παραγγελία και να τη διορθώσει.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 • αντικαταβολή κατά την παράδοση (μόνο για την Ελλάδα).
 • Μέσω Paypal με την εγγυημένη ασφάλεια συναλλαγής που σας προσφέρει .
 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό Alpha Βank και αποστολή της απόδειξης στο e-mail: [email protected]
  Αριθμός λογαριασμού: 361002310014465
  IBAN: GR8601403610361002310014465
  ∆ικαιούχος: Γαγγάδης Αλέξανδρος του Σπυρίδωνα.

Χρόνος παράδοσης:

 • Εντός Ελλάδας το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραγγελία σας.
 • Εκτός Ελλάδας το αργότερο 8 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραγγελία σας.
 •  Οι παραγγελίες εντός Ελλάδας δεν επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής.
 •  Οι παραγγελίες στην Κύπρο και το εξωτερικό επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής που είναι 7 €.

Πληρωμές με αντικαταβολή ισχύουν μόνο για την Ελλάδα. Το κόστος της αντικαταβολής είναι 3 ευρώ και προστίθεται στο κόστος των προϊόντων.

Οι παραγγελίες από το εξωτερικό και την Κύπρο θα εκτελούνται μόνο εφόσον η πληρωμή γίνεται με paypal ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και αποστολή του αποδεικτικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για μεγάλες ή ειδικές παραγγελίες (βιβλιοπωλεία και καταστήματα) καθώς και για οποιαδήποτε διευκρίνιση η απορία σχετικά με τις παραγγελίες σας μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στα τηλ.: 2109966145, 6933.079063

ΕΥΘΥΝΗ
Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχει κάθε ζητούμενη από τον πελάτη επεξήγηση για τα είδη της παραγγελίας του πριν την εκτέλεση της. Μετά την εκτέλεση της παραγγελίας δεν αποδεχόμαστε επιστροφή των προϊόντων.

Τα προϊόντα ταξιδεύουν με κίνδυνο & ευθύνη του πελάτη. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ευθύνεται μόνο για τα κακέκτυπα.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα shop.sexelixis.gr δεσμεύεται ότι θα εξαντλήσει τις προσπάθειες του για να παρέχει απρόσκοπτη λειτουργία και υπηρεσίες υψηλής στάθμης χωρίς να εγγυάται την ανυπαρξία διακοπών ή σφαλμάτων ούτε την απόλυτη προστασία από ψηφιακούς ιούς ή την παντελή απουσία παροδικών λειτουργικών προβλημάτων του. Οι επισκέπτες/χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιούν το δικτυακό αυτόν τόπο με δική τους ευθύνη και χρησιμοποιώντας δικά τους τεχνικά μέσα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη οποιασδήποτε μορφής ζημία κάποιου χρήστη από πρωτοβουλίες του σχετικές με τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του site που γίνονται με γνώση όσων στο παρόν σημείωμα αναφέρονται.

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφημίσεων ή προβολής διαφημιστικού υλικού την ευθύνη για το περιεχόμενο και την νομιμότητα του υλικού αυτού φέρει κάθε διαφημιζόμενος ή άμεσα ή έμμεσα προβαλλόμενος και μόνο αυτός. Αντίστοιχη παραίτηση από κάθε ευθύνη έχει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για κάθε άλλο δικτυακό τόπο στον οποίο τυχόν παραπέμπει με link ή με «δεσμό» ή μέσω διαφημιστικού συνδέσμου. Την ευθύνη των δικτυακών αυτών τόπων για κάθε θέμα φέρουν οι ιδιοκτήτες τους.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του on-line βιβλιοπωλείου και οι συναλλαγές μέσω του on-line βιβλιοπωλείου διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δε θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του on-line βιβλιοπωλείου ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών.